Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
Projekt pt. ”Małe sąsiedzkie igrzyska”
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Przekraczamy granice"
oraz z budżetu państwa.
   
 
 

 
 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007 - 2013


Program Operacyjny Współpracy Trangranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Cechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.
Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.
Chodzi przede wszystkim o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.
Współpraca Czesko – Polska w Szkole Podstawowej  nr 2 w Wodzisławiu Śl.
Projekt "Małe sąsiedzkie igrzyska" dotyczy wymiany sportowej i kulturalnej młodzieży szkolnej przygranicza polsko- czeskiego. Jest to wspólne przedsięwzięcie, w którym działania realizowane będą po stronie polskiej i czeskiej. Projekt ma na celu podniesienie wśród społeczności Wodzisławia i Ostravy Poruby, świadomości regionalnej poprzez umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprzez formowanie postaw prospołecznych. Wspólne spotkania i działania młodzieży i ich opiekunów to okazja do poznania kultury, zwyczajów swoich partnerów z zagranicy ale też szansa na wdrożenie młodych ludzi do aktywnego, prozdrowotnego stylu życia.
W kwietniu 2008 r., w sąsiednim powiecie raciborskim, przeprowadzono badania postawy ciała dzieci w ramach programu "Profilaktyka i korekcja w wadach postawy ciała u dzieci i młodzieży". Wyniki badań okazały się przerażające. Na 802 przebadanych tylko u 37 dzieci, tj u 4,7 % nie stwierdzono wady postawy ciała. 95,3 % badanych to młodzi ludzie z bardziej lub mniej złożonymi wadami wymagający opieki specjalistycznej ortopedów i rehabilitantów. Przyczyną tego stanu jest bierny, siedzący tryb życia, głównie za sprawą komputerów, tv, gier. Ponieważ zwyczaje i tryb życia młodzieży w całej Europie jest podobny należy przypuszczać, że również nasza wodzisławska młodzież w podobnym stponiu, z wadami postawy, wymaga stymulowania do aktywności fizycznej. Projekt ten wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci w tym zakresie. Zajęcia sportowe w ramach projektu będą szansą na wdrożenie do podjęcia wysiłku fizycznego, aktywności, podjęcia walki o zdrową sylwetkę i zdrowy tryb  zycia. Udział w projekcie nauczy współpracy w zespole, pozytywnej rywalizacji i właściwych postaw w styuacji zwycięstwa i porażki. Organizowanie działań u obu partnerów pozwoli na wzajemne poznanie dziedzictwa kultury materialnej, poznanie tradycji sportowej regionu pogranicza wśród młodych ludzi. Jako forma promocji regionu może stać się zalążkiem rozwoju turystyki.


Iwona Kubala nauczyciel SP nr 2 w Wodzisławiu Śl.